Als u bij Triodos Bank solliciteert, verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens van u. De informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt door het sollicitatieformulier in te vullen en door het meesturen van benodigde bijlagen (brief, CV en eventuele overige documenten) gebruiken wij alleen om uw sollicitatie te verwerken. Triodos Bank heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

 Uw rechten

 U heeft het recht uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt deze gegevens laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.

 Bewaartermijn van uw gegevens

 Triodos Bank bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken van uw sollicitatie. Wij verwijderen uw gegevens binnen een jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode.

Meer informatie

In de algemene Privacyverklaring op de website van Triodos Bank leest u hoe u gebruik maakt van deze rechten.